Успех
на главную написать письмо карта сайта


О центре обучения Курсы Цены Запись на курсы Корпоративные программы
Учебные классы и аудитории учебного центра Успех Киев
Преподаватели учебного центра Успех
Галерея центра Успех
Видеоролики о учебном центре Успех
Наши координаты
Вакансии и резюме


Суспільне визнання

Лиценции на программное обеспечение учебного центра Успех

вернуться к программам обучения вернуться к выбору тем


Курс-Семінар "Міжнародні Стандарти Фінансової Звітності"


Кол-во ак.ч. 30 академ. годин
Время по вихідним дням
Срок обучения в группе 

Цена 4000,00 грн

По окончании курса выдается 

Скидки 

Программа курса

викладає бухгалтерські курси в Києві, курси бухгалтер, курси головний бухгалтерСемінар проводить:  Проскура Катерина Петрівна. Викладач курсів по бухгалтерському обліку і «1С: Бухгалтерія 8.2», працює в «Успіх» більше 8 років, д.е.н., доц. кафедри аудиту ВНЗ «Київський національний університет ім. Вадима Гетьмана ». Сертифікований аудитор з 2009 року, лектор Аудиторської палати України. Практичний досвід в консультуванні та проведенні семінарів, тренінгів, вебінарів з питань бухгалтерського обліку, оподаткування, комерційної діяльності. Закінчила Чернігівський національний інститут економіки і управління за спеціальністю «Фінанси». У 2014 році захистила докторську дисертацію за спеціальністю 08.00.08 - гроші фінанси і кредит на тему «Ефективність податкового адміністрування в умовах посткризового розвитку». Досвід викладацької діяльності понад 10 років. Серед дисциплін, які викладає: «Податкова система», «Бухгалтерський облік», «Аудит», «Аудит оподаткування підприємств», «Контроль і ревізія», «Судово-бухгалтерська експертиза». Член Спілки аудиторів України та Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України з 2013 року.

Тема

Результат навчання

Вступ до МСФЗ. Загальні принципи організації обліку і підготовки фінансової звітності

Вступ до МСФЗ

Концептуальні основи підготовки фінансової звітності

IAS 1, IAS 34, IAS 8, IAS 7

Під час тренінгу слухачів знайомлять з концептуальною основою, на яку базуються Рада з МСФЗ при створенні стандартів та інтерпретацій, вимоги стандарту МСФЗ (IAS) 1 до структури фінансової звітності і до кожного її елементу, а також вимоги МСФЗ (IAS) 8 до критеріїв вибору і змін облікової політики. Також буде приділено увагу особливостям складання проміжної фінансової звітності та практичним аспектам підготовки звіту про рух грошових коштів.

Облік запасів, основних засобів та нематеріальних активів

IAS 2, IAS 38, IAS 36, IAS 16,

IFRS 5

У процесі вивчення даного модуля будуть розглянуті всі аспекти обліку основних засобів та нематеріальних активів. Також, розглядаються визнання основних засобів, наступні витрати, оцінка та переоцінка, припинення визнання основних засобів, зниження вартості основних засобів МСФЗ (IAS) 36. Первісне визнання і подальший облік нематеріальних активів у відповідності зі стандартом МСФЗ (IAS) 38. Ознаки знецінення, визнання і відновлення збитку від знецінення відповідно до стандарту МСФЗ (IAS) 36. Особливості визнання та оцінки запасів та груп вибуття.

Визнання та оцінка доходів

IFRS 15, IAS 21, IAS 37

Під час тренінгу буде розглянута п’ятикрокова модель визнання договорів з покупцями, компоненти виручки, включаючи практичні аспекти їх розрахунків, особливості визнання модифікації договорів, визнання доходів по операціях з ліцензіями (IFRS 15). Особливості визнання доходів у валюті, відображення курсових різниць (IAS 21). Створення резервів і умовних зобов'язань МСФЗ (IAS) 37

Оцінка справедливої вартості та фінансові інструменти не для фінансового сектора

IFRS 13, IFRS 9, IFRS 7

Модуль присвячений визнанню, класифікації, вимірюванню, поданням і розкриття інформації про фінансові інструменти для нефінансового сектору (IFRS 9, 7). Також будуть розглянуті основні питання оцінки активів і зобов’язань за справедливою вартістю (IFRS 13).

Податки на прибуток. Розкриття інформації про пов’язаних осіб та події після звітної дати

IAS 10, IAS 24, IAS 12

Поточний модуль присвячений розгляду поточного оподаткування, а також різних аспектів визнання, оцінки та відображення у фінансовій звітності відкладеного оподаткування, як найбільш складного. Будуть розглянуті особливості обліку відкладеного оподаткування в Україні. Будуть розглянуті види подій, що відбулися після звітної дати та їх вплив на фінансову звітність МСФЗ (IAS) 10. Також розглядаються види пов'язаних сторін та вимоги щодо розкриття інформації по ним МСФЗ (IAS) 24.

Інвестиційна нерухомість та оренда

IAS 40, IFRS 16

В даному модулі будуть проаналізовані всі аспекти обліку інвестиційної нерухомості, розглядаються класифікація та первісне визнання інвестиційної нерухомості, наступні витрати, оцінка та переоцінка відповідно до МСФЗ (IAS) 40 «Інвестиційна нерухомість». Також будуть розглянуті типи оренди та принцип класифікації, облік фінансової та операційної оренди, продаж активу із зворотною орендою відповідно до МСФЗ 16. Буде приділено увагу практичним аспектам визначення вартості активу «Право на оренду» та його амортизації. Також будуть розглянуті практичні аспекти визнання договорів оренди та відокремлення сервісної компоненти.
Поиск по сайту
X
Компьютерные курсы

Школа архитектурного и ландшафтного дизайна

Школа бухгалтерии

Школа иностранных языков

Академия бизнес решений

Дистанционное обучение

Курсы психологии


Компьютерные курсы для школьников
 
Онлайн обучение по Скайпу от учебного центра Успех Киев
Еще наши
сайты
Новый сайт учебного центра Успех uspeh.ua Киев
Новый сайт учебного центра Успех uspeh.net.ua/design для дизайнеров в Киеве
Получите сертификат
Autodesk
Учебный центр «Успех» дает возможность получить международный Сертификат Autodesk по курсам Autodesk 3D Max, Autodesk Revit MEP и Revit Architecture
 
Клиенты учебного центра Успех Киев
Нас поздравляют:
Газета "Всё про бухгалтерский учёт"
20 лет учебному центру Успех Киев. Нас поздравляют наши клиенты
Медиа группа "Авизо"
Поздравляем учебный центр "Успех" c Днем Рождения! Желаем процветания, успехов во всех начинаниях. Благополучия, надежных партнеров и благодарных клиентов.
Компания "Корисна картка"
Поздравляем учебный центр "Успех" с такой серьёзной датой. Желаем успехов, процветания и побольше довольных клиентов.
Компания ООО "ГЛОБАЛ 17 ИСТ"
Мы работали с Вами впервые, но с удовольствием выразим нашу благодарность преподавателю Вашего учебного центра Грицаю Ихтиандру Алексеевичу!
Агентство интернет-рекламы "3-БИТ"
Сотрудничаем с Учебным центром "Успех" не один год. Ведем их рекламную кампанию в Интернете.  О центре     |     Курсы     |     Цены     |     Запись на курсы     |     Корпоративные программы     |     Наши координаты
  Developed by Domino    
© 2003-2020 Успех: курсы дизайна, 3d, дизайн интерьера, курсы web, курсы обучения, бухгалтерские, компьютерные курсы, курсы 1С, курсы менеджеров, бизнес курсы.